เครื่องเล่นสนามชุดเสากลาง 89 mm.

สนามเด็กเล่น สำหรับกลางแจ้ง Playground Equipment