Blog

สนามเด็กเล่น – เสริมพัฒนาการเด็ก

อุปกรณ์สนามเด็กเล่นช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านสมอง ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านการสื่อสาร ความคิดสร้างสรร ความเคลื่อนไหว การปฏิสัมพันธ์ การทรงตัวและการเข้าสังคม  ประโยชน์ของสนามเด็กเล่น 1. เป็นสถานที่ผ่อนคลายความเครียดให้แก่เด็ก ๆ 2. [...]

Read more...
Read more...

สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่นราคาถูกเครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง เครื่องเล่นในร่ม บ้านบอล บ่อบอล ห้องบอล เหมาะสำหรับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆทุกเพศทุกวัย

ประโยชน์ของการเล่นสนามเด็กเล่นต่อการพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ออกไปนอกห้องเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการทุกด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการทางร่างกายซึ่งคำนึงถึงพื้นฐานความสนใจ ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นที่มีต่อพัฒนาการ การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ได้แก่พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ส่งเสริมให้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี  การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจและสังคม ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด รู้จักปรับตัว เล่น ทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การระวังรักษา [...]

Read more...

อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามแข็งแรงปลอดภัยทนทาน

เสาทำจากท่อเหล็กชุบการ์วาไนซ์ป้องกันสนิม ผ่านการอบสีเพาเดอร์โค้ตติ้ง,แผ่นพื้นทำจากแผ่นเหล็กรีดเย็นลดคมลดเหลี่ยมชุบการ์วาไนซ์ป้องกันสนิม ผ่านการอบสีเพาเดอร์โค้ตติ้งทนแดดทนฝน สีสันสวยงาม แข็งแรงทนทาน อุปกรณ์ชิ้นพลาสติกผลิตจาก พลาสติก เกรดA มาตรฐานระดับ FoodGrade ปลอดภัย ปลอดสาร ผสมสารป้องกัน UV ไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read more...

ประโยชน์ของสนามเด็กเล่น

1. เป็นสถานที่ผ่อนคลายความเครียดให้แก่เด็ก ๆ 2. เป็นสถานที่สร้างเสริมความแข็งแรง ความสมบูรณ์ทางกายและความฉลาดทางการ เคลื่อนไหวร่างกายแก่เด็ก ๆ (PQ) 3. เป็นสถานที่สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การคิดพิจารณา อย่างมีเหตุผล ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา (IQ) 4 [...]

Read more...

เวลาที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สนามเด็กเล่น ควรเป็นดังนี้

1. เวลาในชั่วโมงเรียน เช่นชั่วโมงวิชาพลศึกษา กีฬา กิจกรรมพิเศษ มีครูคอยควบคุมดูแล มีความปลอดภัยสูงในการเล่น 2. เวลาว่างทั่วไปในวันธรรมดา เช่นตอนเช้าก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน เวลาเย็นหลังเลิกเรียนระหว่างรอผู้ปกครอง ค่อนข้างปลอดภัย เพราะยังมีครูหรือผู้ใหญ่คนอื่นอยู่ภายในบริเวณใกล้ ๆ 3. [...]

Read more...

สนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐานควรประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

1 พื้นที่สนามต้องราบเรียบ ทำด้วยวัสดุที่สามารถดูดซับพลังงาน หรือมีความยืดหยุ่นที่ช่วยป้องกันการกระแทก ป้องกันอันตรายจากการตก หกล้ม โดยเฉพาะบริเวณศีรษะของเด็กได้ดี เช่น พื้นทราย พื้นหญ้า พื้นยางสังเคราะห์ เป็นต้น 2 มีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนเด็กที่ลงไปเล่น เหมาะสมกับวัย [...]

Read more...