เวลาที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สนามเด็กเล่น ควรเป็นดังนี้

Back to Blog

เวลาที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการใช้สนามเด็กเล่น ควรเป็นดังนี้

1. เวลาในชั่วโมงเรียน เช่นชั่วโมงวิชาพลศึกษา กีฬา กิจกรรมพิเศษ มีครูคอยควบคุมดูแล มีความปลอดภัยสูงในการเล่น

2. เวลาว่างทั่วไปในวันธรรมดา เช่นตอนเช้าก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน เวลาเย็นหลังเลิกเรียนระหว่างรอผู้ปกครอง ค่อนข้างปลอดภัย เพราะยังมีครูหรือผู้ใหญ่คนอื่นอยู่ภายในบริเวณใกล้ ๆ

3. เวลาว่างในวันหยุด เช่นเวลาว่างในวันเสาร์-อาทิตย์ ค่อนข้างอันตราย เพราะไม่มีผู้ใหญ่อยู่ดูแล หากจะเล่นควรชวนผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ไปด้วย หรืออย่างน้อยควรมีเพื่อนที่โตกว่าไปด้วย

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Blog